Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatónál családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 26.

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.

Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1.

Nógrád megye, 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 79.

Nógrád megye, 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család-és gyermekjóléti szolgálat jogszabályokban meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családsegítő tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló iratok másolata,

        motivációs levél,

        erkölcsi bizonyítvány (utólag benyújtandó),

        nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul. A pályázat nyilvános tárgyalásában beleegyezik, nem kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1312-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatónál családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1312-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatónál családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth 1. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Társulás elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. Elbírálás zárt ülésen, ha a pályázó nem nyilatkozik a nyilvános tárgyalásba beleegyezésről. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede, Héhalom, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Jobbágyi községek önkormányzat - 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.