MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK

kutatóközponti adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kutatóközpont gazdasági vezetője mellett titkári feladatok, a kutatóközpont folyamatos zavartalan ügymenetét biztosító adminisztratív tevékenység kialakítása, ellátása (leírási, iratkezelési, ügyviteli feladatok, határidő-nyilvántartás, szervezés, egyeztetés, vagyonnyilatkozattételi nyilvántartás), központi titkársági tevékenység koordinálása, pályázati tevékenység központi koordinálása, irattározási feladatok végrehajtása, valamint a Gazdasági Igazgatóság HR munkájában történő részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú képesítés,

        angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        titkársági munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeret,

        gyakorlott szintű dokumentumkezelő szoftver használat,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, közgazdasági szakközépiskola,,

        angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        felső vezető mellett eltöltött gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        professzionális szintű eletronikus ügyiratkezelési ismeretek,

        gyors- és gépírásismeretek,

        titkosügyirat-kezelési ismeretek,

        gazdasági, műszaki vagy jogi felsőfokú végzettség,

        jó szintű precizitás, dinamikusság, rugalmasság, jó szervező- és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez .

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1187/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: kutatóközponti adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1187/1/1, valamint a munkakör megnevezését: kutatóközponti adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Bíráló Bizottság véleményezi, a főigazgató döntését a pályázat és személyes meghallgatás alapján hozza meg és a pályázók elektronikus úton kerülnek értesítésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2018. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük tárgyban feltüntetni a következőt: „MTA CSFK kutatóközponti adminisztrátor álláspályázat". Próbaidő: 4 hónap. A pályázó hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.