MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézetben kutatások végzése, az ott folyó kutatások segítése. Az állást elnyerő kolléga kiemelt feladata lesz „Régészeti és történeti fémtárgyak komplex anyagvizsgálatának felhasználása az archeometriai kutatásban” kutatásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, földtudományi (geológus, geofizikus) MSc diploma,

        felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével),

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, földtudományi (geológus, geofizikus) MSc diploma,

        magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság,

        felsőoktatási és/vagy MTA földtudományi kutatóhelyen szerzett munkahelyi tapasztalat,

        további nyelvismeret,

        megkezdett PhD képzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,

        eddigi szakmai tevékenység ismertetése,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1190/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1190/1/1, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FGI általa felkért két tagjából álló Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére 2018. július 27-ig. A főigazgató döntését 2018. július 31-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2018. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Demény Attila intézetigazgató (1 319-3137). Távollétében felvilágosítás kérhető az intézet titkárságán. A pályázat megküldésekor kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „MTA CSFK FGI fiatal kutató”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.