MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA TTK Enzimológiai Intézet
Fehérje Kutatócsoport

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sejtnövekedést és sejthalált meghatározó jelpályák és fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata - különös tekintettel a gyógyszer hatóanyag tervezés szempontjából érdekes jelátviteli fehérje-fehérje komplexekre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, molekuláris biológiához kapcsolódó terület,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        • sejtes alapú VAGY biofizikai módszerek molekuláris biológiai alkalmazásában szerzett szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Nemzetközi kutatási tapasztalat

        • Projekt menedzsment területén szerzett korábbi tapasztalat

        • Rendszer biológiai megközelítésekben szerzett korábbi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; publikációs lista

        • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata

        • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 382-66-13 vagy 06-30-568-0040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Természettudományi Kutatóközpont honlapja

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Fehérje Kutatócsoport kiválósági programokon keresztüli támogatottsága (pl. NKFIH-Élvonal) lehetővé teszi az alapilletményen felüli jelentősen emelt bérezést – tapasztalattól és elhivatottságtól függő mértékben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.