Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

karbantartó, gépkezelő (1 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Külterületi és belterületi utak karbantartása. Az Önkormányzat intézményeinél előforduló javítási, karbantartási, üzemeltetési zöldterület-kezelési és köztisztasági munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet, 4 hónap próbaidő vállalása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret, útépítő-és karbantartó gépkezelői jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez és megismeréséhez, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte. Nyilatkozat, hogy amennyiben útépítő-és karbantartó gépkezelő jogosítvánnyal nem rendelkezik, azt a kinevezéstől számított 4 hónapon belül megszerzi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/372025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/972/2018 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó, gépkezelő (1 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/972/2018, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó, gépkezelő (1 fő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának honlapja - 2018. május 30.

        Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának hirdetőtábláján - 2018. május 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.