Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MNM Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság
Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság

régész-technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, változó egész Magyarország területén, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárásokon, és azt követően irodai környezetben, dokumentáció készítése, illetve beosztottként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásban, a feltáráson dolgozó kézi földmunkások irányításában. Régészeti feltárások előkészítése, Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rábízott leletanyag elsődleges feldolgozásában, leltározásában, revíziójában, tudományos feldolgozásában, publikálásában történő részvétel. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Múzeumi régészeti feltárásokhoz kapcsolódó propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Egyetem BA (régészet) vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

        orvosi és fizikai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pályázati feltételeknél magasabb végzettség,

        régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett , - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megelőző feltárásokon szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű geofizikai-térinformatikai szoftver (CAD és / vagy GIS alapú),

        B kategoriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű terepi munka tűrés, alkalmazkodó képesség, pontos preciz munkavégzés,új ismeretek gyors elsajátitása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és email elérhetőség megjelölésével)

        iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306395294 és +36204460916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum ktr 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/115-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész-technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/115-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: régész-technikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. május 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.