Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aquincumi Múzeum
Ókortörténeti Főosztály

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti és muzeológiai feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régész végzettség (MA) római provinciák régészet szakág legalább 5 év terepi régészeti szakfeladat ellátásában szerzett gyakorlat Arche adatbázis-kezelő rendszer magas szintű ismerete (2 év feletti tapasztalat) muzeológiai (gyűjteményi, raktári, kiállítási) munkában szerzett tapasztalat (kötelező gyakorlat feletti legalább 0,5-1 év), felhasználói szintű Photoshop, AutoCad ismeretek ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Releváns szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kiállításrendezésben szerzett szakmai tapasztalat kiadványszerkesztésben szerzett szakmai tapasztalat más régészeti korok emlékeinek feltárása terén szerzett szakmai tapasztalat kapcsolódó tudományterületek (pld. történelem, néprajz) terén végzett tanulmányok, szakmai tapasztalatok tudományos kutatási projektekben való részvétel további európai nyelv, vagy nyelvek alapszintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        proaktív, kreatív hozzáállás rugalmasság, alkalmazkodó képesség kommunikációs készség, csapatjáték,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/323-5019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-10/2018, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz végzettséget igazoló okmányok másolatai nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.