Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MNM Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság
Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, változó egész Magyarország területén, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása dokumentáció készítése illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek jelenségek objektumok feltárásában, bontásában, dokumentálásában.Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag leltározása, revízója tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Múzeumi régészeti feltárásokhoz kapcsolódó propaganda, marketing és ismeretterjesztő szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Régészeti szakon szerzett MA diploma,

        B kategóriás jogosítvány,

        érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - megelőző feltárásokban különösen nagyfelületű megelőző feltárásokban szerzett tapasztalat - grafikai és térinformatikai szoftver magas szintű ismerete (CAD és vagy GIS alapú) - műszaki rajztudás - Felhasználói szintű MS OFFICE (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és email elérhetőség megjelölésével)

        motivációs levél

        érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

        iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306395294 és +36204460916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1115-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1115-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: régész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. május 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.