Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

digitalizációs munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeumi digitalizálási stratégiának megfelelő digitalizációs feladatok ellátása. Részt vesz a gyűjtemények nyilvántartási és raktározási munkálataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        múzeumi digitalizálási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Speciális múzeumi adatbázisok kezelésének ismerete. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, önálló munkavégzés, megbízhatóság, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, az álláshely elnyerése esetén, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/288-4650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198-0/2018/2 , valamint a munkakör megnevezését: digitalizációs munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198-0/2018/2, valamint a munkakör megnevezését: digitalizációs munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 101. 1 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A múzeumvezetéséből és a fenntartó képviselőjéből álló bíráló bizottság hallgatja meg a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.smmi.hu - 2018. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.smmi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.