Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusok munkáját segítő feladatok ellátása, gyermekek gondozása, étkeztetése, csoportszoba és kiszolgáló helyiségek tisztán tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, óvodai dajka,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylésének postai feladóvevénye), végzettséget igazoló bizonyítvány másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0676424940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszaalpári Hírmondó - 2018. június 8.

        www.tiszaalpar.hu - 2018. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában - indoklás nélkül - a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályáztató sikeres pályázat esetén 3 hónap próbaidőt tűz ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.