Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda - Pilisvörösvár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda - Pilisvörösvár

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7éves korú gyermekek nevelése, oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztő pedagógus,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,motivációs levél,diploma másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 26-330-370 vagy 06-20-5407858 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda - Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda - Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vörösvár Honlap - 2018. május 22.

        Óvoda honlapja - 2018. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.