Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, közigazgatás-szervező, vagy államigazgatási főiskola,

        közigazgatásban szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, közigazgatás-szervező, vagy államigazgatási főiskolai végzettség,

        közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-37-325-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/685/5/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged , Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/685/5/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagyfuged.hu - 2018. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyfuged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.