MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK Csillagászati Intézet

igazgatói asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet igazgatója mellett titkársági feladatok, az intézet folyamatos zavartalan ügymenetét biztosító adminisztratív tevékenység kialakítása, ellátása (leírási, iratkezelési, ügyviteli feladatok, határidő-nyilvántartás, szervezés, egyeztetés), intézet titkársági tevékenység koordinálása, pályázati tevékenység központi koordinálása, konferenciák szervezésének segítése, catering, irattározási feladatok végrehajtása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        titkársági munkakörben szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        felhasználói szintű elektronikus levelező rendszerek,

        gyakorlott szintű dokumentumkezelő szoftver használat,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, közgazdasági szakközépiskola,

        angol nyelvből nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány,

        felső vezető mellett eltöltött gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        professzionális szintű eletronikus ügyiratkezelési ismeretek,

        gyors- és gépírásismeretek,

        titkosügyirat-kezelési ismeretek,

        gazdasági, műszaki vagy jogi felsőfokú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai, fényképes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/564/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatói asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/564/1/1, valamint a munkakör megnevezését: igazgatói asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Bíráló Bizottság véleményezi, a főigazgató döntését a pályázat és személyes meghallgatás után az igazgató javaslatának figyelembevételével hozza meg. A pályázók az eredményről elektronikus értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2018. február 24.

        MTA CSFK honlap - 2018. február 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük tárgyban feltüntetni a következőt: „igazgatói titkárság álláspályázat”. Próbaidő: 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.