Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

zenei könyvtáros - médiatáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Médiatárosi szolgáltatások nyújtása két műszakos munkarendben,médiatárosi tájékoztatás hagyományos és elektronikus források felhasználásával,használói igények figyelése,felmérése,értékelése.Kommunikáció az olvasókkal. A médiatárba tartozó dokumentumok gyarapítása, apasztása, az állomány állagának figyelemmel kísérése. Statisztika készítése a kölcsönzői, használói adatokról.Részvétel a könyvtárban folyó egyéb szakmai munkában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű Huntéka integrált könyvtári rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        Szakmai önéletrajz

        adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 82527350 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1003-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zenei könyvtáros - médiatáros.         Postai úton, a pályázatnak a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1003-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: zenei könyvtáros - médiatáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        kozigallas.gov.hu - 2018. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mvkkvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.