Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. március 21-2019. október 30.(hosszabbítható) –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi, számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi, gazdálkodási

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi/számviteli,

        Államháztartási, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,

        Államháztartási, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot

        Hat hónap próbaidő

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 306209960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/367/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca Bába u. 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/367/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.