Váci Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaügyi dokumentumok elkészítése, átsorolások, kinevezések, munkaügyi statisztikák elkészítése, távollétek nyilvántartása, szabadságok kezelése, számfejtés, jogszabályi változások figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, Centrummal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Személyügyi, munkaügyi, társadalombiztosítási ügyintéző végzettség, legalább érettségi és szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA program ismerete, közalkalmazotti területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

        Erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-26/505-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Római sánc köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2018., valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petzeltj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.