Karancssági Kerekerdő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karancssági Kerekerdő Óvoda konyha

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3163 Karancsság, Kossuth út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolás, főzés, sütés); ételek elkészítése, adagolása, díszítése, tárolása; sütők, rostélyok, pecsenyesütők és egyéb konyhai berendezések hőmérsékletének szabályozása, a konyha, a konyhai berendezések, a kiszolgáló területek stb. felügyelete és takarítása a biztonságos és higiénikus ételkezelési előírások betartása érdekében; nagy konyhai berendezések, pl. rostélyok, olajsütők és serpenyők üzemeltetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács,

        • Középfokú képesítés, szakács, • büntetlen előélet • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • önéletrajz • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • végzettséget igazoló iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-582-27-31 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karancssági Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3163 Karancsság, Kossuth út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/14/23 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Karancssági Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3163 Karancsság, Kossuth út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/14/23, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.