Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

biológia-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Horváth Mihály tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanítás biológia alap és emelt szintű gimnáziumi osztályokban - tanítás általános iskola felső tagozatán-, közreműködés a pedagógiai szakmai szolgáltatásban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi. XXXIII. törvény, valamint a(z) ”a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet” rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, középiskolai biológia tanári,

        3-5 év - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, plusz szak (földrajz, kémia, fizika),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        tehetségséggondozásban szerzett tapasztalat, pedagógiai szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        iskolai rendezvényekhez tervező és szervező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, részletes szakmai, és europass önéletrajz, diploma/diplomák szkennelve

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/1613/10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/1613/10/2018, valamint a munkakör megnevezését: biológia-bármely szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.