Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

települési karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Kéthely község közigazgatási területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása,ároktisztítás, gépjárművezetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bármilyen szakmunkásvégzettség,

        önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        jó műszaki érzék, jó problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/454-8968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K605/1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K605/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kethely.hu - 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kethely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.