Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

RESTAURÁTOR-MŰTÁRGYVÉDELMI MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1113 Budapest, Daróci utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, konzerválása és restaurálása. A tárgyak kiállításra való előkészítése. Preventív műtárgyvédelmi feladatok ellátása. In situ terepi tárgyfelvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, restaurátor, műtárgyvédelmi munkatárs,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Egyetemi restaurátor vagy restaurátor művész / szilikát vagy fém-,szakírány,

        múzeumi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő szintű precizitás,

        Csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,

        Kiemelkedő szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • önéletrajz • végzettséget igazoló bizonyítványok • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 446 0916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: RESTAURÁTOR-MŰTÁRGYVÉDELMI MUNKATÁRS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: RESTAURÁTOR-MŰTÁRGYVÉDELMI MUNKATÁRS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Magyar Nemzeti Múzeum belső szabályzata alapján, szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján, 3 restaurátor munkakör betöltése érdekében a főigazgató dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.