Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok ellátása Tiszaalpár I. sz. védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-255-4495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1221/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1221/2018, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el, mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaalpar.hu - 2018. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő tartama 4 hónap. 2018. július 31. 16.00 óra a pályázat benyújtásának a határideje. A beadási határidőn a pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.