Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

RÉGÉSZ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, VÁLTOZÓ egész Mo.területén, telephely: 1113 Bp.,Daróci u. 3 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        megelőző feltárásokon szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        muzeális intézményben vagy régészeti feltárás elvégzésére jogosult intézményben vagy cégben szerze - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú) ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        rendelkezik a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) alapján előírt, ásatásvezetéshez szükséges jogosultsággal

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        terepi munkatűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306395294 és +36204460916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: RÉGÉSZ.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: RÉGÉSZ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.