Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

RÉGÉSZ-TECHNIKUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, VÁLTOZÓ egész Mo.területén, telephely: 1113 Bp.,Daróci u. 3. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárásokon, és azt követően irodai környezetben, dokumentáció készítése, illetve beosztottként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag elsődleges feldolgozásában, leltározásában, revíziójában, tudományos feldolgozásában, publikálásában történő részvétel. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállításában közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, BA (régészet vagy régész-technikus), vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázati feltételeknél magasabb végzettség,

        Régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megelőző feltárásokon szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú) ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        terepi munkatűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306395294 és +36204460916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: RÉGÉSZ-TECHNIKUS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: RÉGÉSZ-TECHNIKUS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.