Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Erdőmérnök

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületeken folyó kezelések (beleértve a pályázati forrásból finanszírozott munkákat is) koordinálása, szakmai irányítása. Az erdőkezeléshez kapcsolódó tevékenységek folyamatos felülvizsgálata, általános és területhez kötődő javaslatok tétele és azok egyeztetése a szakmai osztályokkal. Az erdőkezeléshez kapcsolódó vállalkozási szerződések elkészítése, a kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárásokhoz szükséges szakmai támogatás biztosítása. Az erdőkezeléshez kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, bejelentések beadása. Az erdőkezelési tevékenységhez kapcsolódó bizonylatok elkészítésének figyelemmel kísérése, a Pénzügyi és Számviteli Osztályra havi rendszerességgel történő leadásának kontrollja. Az erdőkezelési tevékenységre vonatkozó éves-, és időszaki munkatervek, költségvetés terv, szakmai beszámolók, adatszolgáltatások, nyilvántartások elkészítése és rendszeres vezetése. Az erdőkezeléshez kapcsolódó mezőgazdasági-, és vidékfejlesztési támogatásokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, közreműködés az adatok feldolgozásában, a támogatási kérelem összeállításában, a beadásban és az ellenőrzésben, illetve a kifizetési kérelem benyújtásában. Az erdőkezelési tevékenység során képződő termékek értékesítésének ügyintézése (árajánlatok beszerzése, szerződések és elszámolások elkészítése, bizonylatok, nyilatkozatok biztosítása, beszerzése). A készletfelhasználás erdőrészletenkénti vezetése és felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felsőfokú erdészeti végzettség (okleves erdőmérnök); Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Internet Explorer, Chrome; QGIS, ArcGIS, vagy Digiterra térinformatikai szoftverek felhasználó szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Természetvédelmi erdőkezelési szakmai ismeretek, természetvédelmi erdőkezelésben szerzett szakmai tapasztalat, projekt lebonyolítói tapasztalat, angol nyelvismeret, erdőgazdálkodásban, vagy az erdészeti hatóságnál eltöltött szakmai gyakorlat, munkatapasztalat. a közigazgatás ismerete, a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30-540-9667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3304 Eger, Sánc utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-8/2018, valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.