Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége

könyvelő, pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, igazgatási feladatok, önkormányzat és szervei költségvetésének, zárszámadásának elkészítése, kontírozás, könyvelés, statisztikai jelentések készítése, adatszolgáltatás, gazdasági események előkészítése, adminisztrálása ASP-rendszerben; Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok módosításának előkészítése jogszabályváltozás esetén, a normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, és egyéb támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása. Banki utalások előkészítése, adminisztrálása, átutalásokkal kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 5/201. (IV.29.) önkormányzati rendelete az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

        • Önkormányzati ASP rendszerben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        • Önkormányzati gazdálkodásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

        • közigazgatási alapvizsga

        • anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, 29/2012. (II. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. vagy 20. pontja alapján,,

        •Közigazgatásban, önkormányzati hivatalnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        • Közigazgatási alap-, és szakvizsga megléte

        • Közigazgatási alap-, és szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű • Pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű • Szakmai elkötelezettség,,

        Kiváló szintű együttműködő képesség,,

        Kiváló szintű • Etikus, megbízható magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz, • A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, • Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata, • a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról • a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról •

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben alkalmazása esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/ 245.-.1./2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő, pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/ 245.-.1./2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő, pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázatokat a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el és a nyertes pályázó kinevezéséről Nagylók Község Polgármestere és Hantos Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó rászére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagylók és Hantos Községek hirdetői

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagylok.hu www.hantos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.