Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály

Humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 , Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az üres álláshelyek pályáztatásában, közzétételében – ehhez kapcsolódóan nyilvántartás vezetése a szabad álláshelyekről és kapacitásról, különös tekintettel a munkaerő-gazdálkodásra. Munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos teendők ellátása, A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok iktatása. Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincstár illetékes számfejtőjével. Részvétel a munkaköri leírások előkészítésében, aktualizálásában, a formai és tartalmi ellenőrzés elvégzése. A személyi anyagok kezelése, a személyügyi nyilvántartások vezetése. A közalkalmazottak nyugdíjazásával kapcsolatos teendők elvégzése. Részvétel a költségvetési tervezéshez és beszámolóhoz szükséges létszám és személyi juttatással összefüggő adatszolgáltatásban. Az évenkénti és ad hoc statisztikákhoz történő adatszolgáltatás, elemzések készítése. A munkaidő-nyilvántartások érkeztetésének, ellenőrzésének, lefűzésének elvégzése. Az éves szabadságolási tervek elkészítéséhez adatszolgáltatás teljesítése, a tervek összegyűjtése, ellenőrzése, összehasonlítása tényadatokkal. A közalkalmazottak körében végzendő orvosi alkalmassági vizsgálatokról naprakész nyilvántartás vezetése, a vizsgálatok lefolytatásához szükséges előkészítő feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Szakirányú szakképesítés (személyügyi gazdálkodó/ügyintéző),

        1-3 év szakmai tapasztalat. Felhasználói szintű Office csomag (Word, Excel) ismerete. Precíz, pontos munkavégzés, jó kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség. Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat. Kiváló Excel tudás. A KIRA program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz, bruttó bérigény megjelölésével. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-14/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-14/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. február 20.

        www.mng.hu - 2018. február 20.

        www.profession.hu - 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán, valamint a profession.hu weboldalon megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.