Ököritófülpös Gyöngyszem Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ököritófülpös Gyöngyszem Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajz

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703791917 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpös Gyöngyszem Óvoda címére történő megküldésével (4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpös Gyöngyszem Óvoda címére történő megküldésével (4755 Öröritófülpös, Kossuth út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 72. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás kiírója a pályázati kiírás érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.