Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.03.19.-2020. 01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6767 Ópusztaszer, Felszabadulás utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok által szabályozott szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,  felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű  Kiváló szintű kommunikáció, empátia, tolerancia, flexibilitás, kreativitás.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36206215630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 188./2018. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 188./2018., valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6760 Kistelek, Tisza utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázat elbírálásáról a személyes meghallgatást követően egy szakmai bizottság véleménye alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.