Kecskeméti Katona József Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Katona József Múzeum

múzeumpedagógus, kulturális programszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások tervezése, megtartása. Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A Cifrapalota Kiállítóhely rendezvényeinek, kulturális programjainak szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76-481-350 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 732-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus, kulturális programszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 732-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus, kulturális programszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Póstai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000. Kecskemét, Bethlen körút 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 732-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus, kulturális programszervező

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecskemet.hu - 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.