Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály

számviteli referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 47. pontja alapján gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése a Forrás SQL program alkalmazásával, bérkönyvelés; bérszámfejtés havi egyeztetése, főkönyvi vegyes tételek, előirányzatok, banki és pénztári tételek könyvelése, gazdasági események kontírozása, főkönyv-analitika egyeztetések, a kiadások és a bevételek teljesítésével összefüggő ERA kódok ellenőrzéséhez kapcsolódóan, valamint az előirányzatok és teljesítések alakulásáról egyeztetés a Kincstárral, Egységes Rovat Rend kódok egyeztetése, rendezése, szerződések és kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése az integrált könyvviteli rendszerben, analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése, adatszolgáltatások elkészítése, NAV felé bevallások elkészítése, a bizonylatok tartalmi, formai követelményeinek ellenőrzése, megbízás alapján pénzügyi érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok elkülönített könyvelése, pályázati pénzügyi beszámolók készítése, negyedéves mérlegjelentés elkészítése, a költségvetési év zárási munkálatainak elvégzése, közreműködés a Klebelsberg Központ költségvetésének és beszámolóinak elkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Költségvetési és Pénzügyi Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű végzettség és gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

        Forrás SQL program ismeret

Elvárt kompetenciák:

        nagyfokú munkabírás, önálló munkavégzési képesség,

        szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

        gyors és hatékony problémamegoldó képesség,

        precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,

        megbízhatóság,

        terhelhetőség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1/896-0738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.