Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ
Közbeszerzési Főosztály

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 68. pontja alapján közbeszerzési koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beszerzések és közbeszerzések szakszerű tervezése, előkészítése, lefolytatása, ellenőrzése, nyomon követése, kiértékelése. Részvétel a szervezetet érintő szabályzatok kidolgozásában. A közbeszerzési eljárások során keletkezett iratok megfelelő dokumentálása, kezelése, nyilvántartások vezetése. Közbeszerzési tárgyú állásfoglalások előkészítése. Kapcsolattartás a Klebelsberg Központ szervezeti egységeivel és a tankerületi központokkal. A jogszabályi előírásoknak megfelelő, a közbeszerzésekkel, beszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése, rendszerezése, ellenőrzése. Szakmai anyagok közbeszerzési jogi szempontú véleményezése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közbeszerzési Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzési, koordinációs, beszerzési és közbeszerzési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász vagy közgazdász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskola szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        névjegyzékbe felvett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

        informatikai beszerzések terén szerzett szakmai tapasztalat

        építési beruházások lebonyolítása során szerzett szakmai tapasztalat

        közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        nagyfokú munkabírás, önálló munkavégzési képesség,

        szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

        gyors és hatékony problémamegoldó képesség,

        precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,

        megbízhatóság,

        terhelhetőség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1/896-0738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.