Nyíregyházi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma

Középiskolai szakmai tanár elektronika szakterületre

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.03.26-2018.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elektronikai szakterületen elméleti és gyakorlati órák megtartása, valamint a pedagógiai munkakörből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "A nemzeti köznevelésről szóló "2011. évi CXC. törvény továbbá "A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló "326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, villamosmérnöki, elektromérnöki végzettség,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, műszaki tanári vagy szakoktatói képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-968-6746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41-10/NYIRSZC/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Középiskolai szakmai tanár elektronika szakterületre.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41-10/NYIRSZC/2018., valamint a munkakör megnevezését: Középiskolai szakmai tanár elektronika szakterületre.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.