Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES miatt távol lévő közalkalmazott távolléti ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balatonszemes község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. A weblap és közösségi oldalak naprakész frissítése. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, közművelődési szakember,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, művelődésszervező, kulturális rendezvényszervező, felsőfokú kulturális menedzser,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű számítógépes grafikai alkalmazások ismerete, honlap feltöltés,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség,

        Megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

        Önálló munkavégzés, hivatástudat, jó problémamegoldó készség,

        Rendezvényszervezési, programszervezési gyakorlat,nyitottság, együttműködés,

        Kiváló szintű emberismeret, pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok egyszerű másolata (az eredeti bizonyítvány a meghallgatáskor személyesen bemutatandó)

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás (feladóvevény)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06202405414 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/769/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/769/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonszemes.hu - 2018. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.