Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum
Régészeti és Antropológiai tár

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rábízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        bűntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, római vagy népvándorlás koros szakirány,

        múzeális intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megelőző feltáráson szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        rendelkezik a 496/2016. (XII.28.) Korm.rendelet 7.§ (3) alapján előírt, ásatásvezetéshez szükséges megfelelő pontszámmal

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű terepi munka tűrése,

        Kiváló szintű alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

        Kiváló szintű precíz, pontos, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű új ismeretek gyors elsajátítása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        részletes szakmai önéletrajz

        szakképpzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703386168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 425/2018. , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 425/2018., valamint a munkakör megnevezését: régész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szikm.hu - 2018. március 14.

        facebook.com - 2018. március 14.

        instagram - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.