Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

Főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Irányítja a Gyűjteményi, Kiállítási és Tudományos Főosztály SZMSZ-ben meghatározott feladatellátását, szakmai munkáját. • Összeállítja a múzeum éves és hosszabb távú kiállítási tervét. • Összefogja és szervezi a múzeum kiállításaira vonatkozó tudományos munkát. • Közreműködik önálló kiállítások rendezésében, szakszerű megvalósításában és a rendezés felügyeletében. • Intézi a kiállításokhoz kapcsolódóan a bel és külföldi kölcsönzések, szerződések ügyeit. • Kidolgozza a Gyűjteményi, Kiállítási és Tudományos Főosztály új szervezeti feladatmegosztásának koncepcióját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténész végzettség/művészettörténész diploma MA,

        egy idegen nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        a kortárs magyar és nemzetközi szcéna ismerete, különös tekintettel a közép-európai régióra - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        kortárs művészeti intézményben szerzett kiállítás szervezői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        költségvetési intézményi tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet és cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs és kapcsolatépítő képesség,

        számottevő szakmai publikációs tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A személyes adatokat tartalmazó szakmai fényképes önéletrajz

        A képesítést igazoló okiratok/bizonyítványok másolata

        A nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018.03.09. , valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018.03.09., valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.