Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk , Dr. Géfin Lajos tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kulturális intézmény programjainak szervezésében és lebonyolításában való részvétel. Rendezvényszervezés, közösségszervezői feladatok ellátása, hagyományápolás, a művelődési központ és a helyi intézmények, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, pályázatírás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, rendezvényszervező, andragógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        rugalmas munkaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, művelődésszervező, rendezvényszervező, andragógus ,

        Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű csapatmunka,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű pályázatírásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 95-779-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (9500 Celldömölk , Dr. Géfin Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2018."Sz" , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2018."Sz", valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9500 Celldömölk , Dr. Géfin Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.celldomolk.hu - 2018. március 19.

        Új Kemenesalja - 2018. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.