Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Humán Szolgáltatások Igazgatósága
Tipegő Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, illetve ikergyermekek részére otthoni gyermekgondozás nyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        kisgyermeknevelőként szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű empátiakészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 427-0197 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1240-2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága címére történő megküldésével (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1240-2/2008, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat egy három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek. A sikertelen pályázati anyagokat az elbírálási határidő letelte után megsemmisítjük, vagy kérésre visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hszi21.hu - 2018. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás kezdetén négy hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgy rovatában tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakör megjelölését: "kisgyermeknevelő". A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.