Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattár

muzeológus, gyűjteménykezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában - a Régészeti Adattár gyűjteményei közül az osztályvezetője által számára kijelölt gyűjteménybe érkező anyagok befogadása, válogatása, feldolgozása, nyilvántartásba vétele, adatbázisának kezelése, digitalizálása - közreműködés a régészeti osztályokkal, a hatóságokkal és a társintézményekkel örökségvédelmi ügyekben, adatszolgáltatás - kutatószolgálat ellátása a Régészeti Adattár gyűjteményeiben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, - régész egyetemi végzettség, előnyt jelent: történelem szakos diploma - angol középfokú „C” és olasz alapfokú „C”típusú nyelvvizsga, előny jelent latin középfokú „C” típusú nyelvvizsga - legalább 5 éves szakmai-múzeumi gyakorlat - felhasználói szintű számítógépes ismeret - büntetlen előélet - előnyt jelent az ARCHÉ régészeti adatbázis és a DMS One (Kontroller 2) iktatórendszer használatának ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok, nyelvvizsga bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-241-2143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus, gyűjteménykezelő .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus, gyűjteménykezelő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Elektronikus úton bereczki.roza@mail.btm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.