Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Fotóműterem

múzeumi fotós

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- múzeumi műtárgyak (bútor, használati tárgy, festmény, grafika, szobor, érem, kézirat, könyv, nyomtatvány) professzionális műtermi fotózása, - archív műtárgyfényképek és kisméretű grafikák szakszerű szkennelése, - a múzeum kiállításainak fényképezése dokumentációs céllal és múzeumi katalógus számára, - rendezvényfotók készítése, - portrék készítése, - felvételek készítése ügyfeleknél, emlékházakban, ünnepi rendezvényeken, külső és belső helyszíneken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés,

        a korszerű digitális technika és műtermi világítástechnika ismerete,

        digitális és analóg fényképezőgép professzionális szintű használata,

        jártasság a szakszerű szkenner-használatban,

        gyakorlott digitális retusálási szaktudás,

        az analóg fényképezés és nagyítás, laborálás ismerete,

        számítógépes gyakorlat: Photoshop szoftver és egyéb digitális képfeldolgozási technikák ismerete,

        rugalmas és hatékony problémamegoldás, jó munkabírás, jó kommunikációs készség, több feladat egyidejű végzésére való képesség (prioritások felállítása), figyelmesség, pontos munkavégzés,

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Múzeumban eltöltött minél hosszabb szakmai gyakorlat, minimum két év, B kategóriás jogosítvány, szakmai referencia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        szakmai portfólió (A portfólió összeállításánál elsősorban tárgyfotók (műtárgyfotók), rendezvényfotók, portréfelvételek, esetlegesen enteriőrfotók bemutatását kérjük.)

        motivációs levél

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/55/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi fotós.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/55/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi fotós.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázat címében kérjük az alábbiakat feltüntetni: "Múzeumi fotós pályázat". A határidő túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.