Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4142 Zsáka, Kölcsey utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /tanítói végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        A pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai adatokat tartalmazó, fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/539-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/539-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

-A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/539-2/2018. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.