Göcseji Múzeum- Zalaegerszeg

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Göcseji Múzeum

segédrestaurátor/restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, konzerválása és restaurálása. A tárgyak kiállításra való előkészítése. Preventív műtárgyvédelmi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, restaurátor szakirányú végzettség (műtárgyvédelmi asszisztens tanfolyam, esetleg felsőfokú restaurátor képesítés), vagy pályakezdőknél érettségi ,

        megfelelő kézügyesség,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem beadásáról

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        restaurátori feladatokban szerzett szakmai jártasság

        kerámia-, textil restaurátori szakirány, vagy valamilyen kerámia vagy textil ipari végzettség

        továbbtanulási készség

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő szintű precizitás,

        Csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,

        Magas szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem beadásáról, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai, saját referencia anyagok, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 92 314 537 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Göcseji Múzeum- Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2018/K , valamint a munkakör megnevezését: segédrestaurátor/restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Göcseji Múzeum- Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2018/K, valamint a munkakör megnevezését: segédrestaurátor/restaurátor.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a gocsejimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.