Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai feladatok ellátása: főzőkonyhán az alapanyagok előkészítése, a konyha és a tálaló berendezéseinek, felszereléseinek tisztán tartása, a konyha és a tálaló takarítása. Az ételek kiadagolásában való részvétel. .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság , büntetlen előélet ,egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a bizonyítvány kérése megtörtént, A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46 /738-799 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2018, valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. bukkszentkereszt. hu - 2018. március 5.

        www.bukkiovi.hu - 2018. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.