Országos Széchényi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya

muzeológus munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályvezető irányításával részt vesz az intézmény múzeumi tevékenységének szakmai és adminisztratív működésében, kiemelten a kiállítások előkészítésében, megvalósításában, illetve a múzeumi tevékenységgel kapcsolatos rendezvények lebonyolításában. Gondozza és fejleszti az OSZK Múzeum állományát. Az előírásoknak megfelelően folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. A Tudományos igazgató és az osztályvezető irányításával elkészíti a terület beszámolóit és döntés-előkészítő szakmai anyagait. A kiállításokhoz kapcsolódóan forgatókönyveket, hasznosítási terveket, módszertani segédanyagokat, tudományos ismeretterjesztő, szabadidős és oktatási programokat dolgoz ki és valósít meg. Tárlatvezetéseket tart. Részt vesz a kiállításokkal kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Egyéb muzeológusi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú főiskolai diploma,

        1-3 év szakmai tapasztalat

        tárgyalóképes angol nyelvtudás

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt), egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakirányú egyetemi diploma

        gyűjteménykezelési tapasztalat

        kiállításrendezési tapasztalat

        bölcsészettudományi egyetemi tanulmányok, preferáltan magyar nyelv- és irodalom-, történelem-, művészettörténet vagy könyvtártudományi szakokon

        valamely további idegen nyelv kommunikációképes ismerete

        gyakorlat rendezvényszervezés terén

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,

        kiváló problémamegoldó készség,

        kiváló szervezőkészség, rugalmasság,

        magas szintű teherbíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

        A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Muzeológus munkatárs 10011/2018/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10011/2018/HR , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10011/2018/HR, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.