Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Informatikai Osztály

Windows rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 , Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Active Directory üzemeltetése. Windows szerverek üzemeltetése, karbantartása. Alapszolgáltatások üzemeltetése (DNS, DHCP, levelezés, mentések, nyomtatás, vírusvédelem). Felhasználók és hálózati jogosultságaik kezelése (felhasználók létrehozása, módosítása, törlése). A Microsoft környezeten kívül az intézményben használt szoftverek megismerése, kezelése. A területhez tartozó projektekben való részvétel. Rendszerváltozások/fejlesztések folyamatos dokumentálása. Felhasználók informatikai támogatása. Együttműködés az Informatikai Osztály dolgozóival az intézmény által használt informatikai szolgáltatások működtetésével kapcsolatban. Adatszolgáltatás a hardverek és szoftverek nyilvántartásához, közreműködés azok leltározásában, selejtezésében és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában. Újonnan beszerzett informatikai eszközök üzembe állítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Microsoft szerverkörnyezet - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Angol szakmai nyelvismeret (nyelvvizsga bizonyítvány nem szükséges). Microsoft szerver és kliens operációs rendszerek ismerete. Microsoft szolgáltatások magasfokú ismerete (Active Directory, DNS, DHCP, file szerver, nyomtatás, Group Policy, WSUS). Virtualizációs technológiák ismerete (VMware, Hyper-V).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés. Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás. Microsoft szerverkörnyezet - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. HP szerverek ismerete. MS Exchange üzemeltetői ismerete. Backup Exec üzemeltetői ismerete. Több telephelyes hálózatok ismerete. IT biztonsági ismeretek. Microsoft minősítések.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-15/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Windows rendszergazda .         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-15/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Windows rendszergazda .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. március 12.

        www.mng.hu - 2018. március 12.

        www.profession.hu - 2018. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán, valamint a www.profession.hu weboldalon megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.