Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Vezeti és ellenőrzi a gazdasági osztály munkáját  Elkészíti a negyedéves/éves adó bevallásokat  Elkészíti a havi kincstári adatszolgáltatásokat  Közreműködik a beszámolók, költségvetési jelentések elkészítésében  Elkészíti az egyéb eseti jellegű adatszolgáltatásokat az igazgató vagy a gazdasági igazgató kéréseinek megfelelően  Érvényesítői hatáskörben ellenőrzi a beérkező számlákat, gondoskodik kifizetésükről  Gondoskodik a devizás utalásokról  Felügyeli a leltározást, selejtezést.  Ellátja az igazgató és a gazdasági igazgató rábízott egyéb feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú végzettség és pénzügyi-számviteli képesítés,

        költségvetési intézménynél szerzett gazdasági - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői képesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        költségvetési intézménynél szerzett gazdasági - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Forrás SQL könyvelő program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság, megbízhatóság, nagyfokú önállóság,

        Vonatkozó jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A személyes adatokat tartalmazó szakmai fényképes önéletrajz

        A képesítést igazoló okiratok/bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018.03.08 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018.03.08, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.