Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Közönségszolgálati osztálya

Férfi szereplő/ színész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. május 5.- 2018. november 4. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ÉLŐ TÖRTÉNELEM szórakoztatva, élményközpontúan idézi meg a Múzeumban újraépített falvak, mezővárosok építészetét, életmódját, kultúráját. A korhű jelmezekbe öltözött karakterek élő jelenetekkel, dialógusokkal egy történet cselekményszálait mesélik el. A produkció, melyben profi és amatőr színészek egyaránt közreműködnek, nagy sikert aratott a Skanzen látogatóinak körében. Olyan szereplők, profi és amatőr színészek jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek a „living history” műfajának kipróbálásához, a Múzeum épületeinek egy- egy tájegység kultúrájának játékos, interaktív bemutatásához. Feladatok Egy történet karakterének megformálása, bemutatása, az adott tájegység kultúrájának tükrében Az adott múzeumi helyszín „élővé tétele” dramaturgiailag kidolgozott történeten alapuló párbeszédek és jelenetek előadásával, korhű jelmezekben Improvizáció az adott szereppel, karakterrel kapcsolatban, a múzeumi helyszínekre, történésekre reflektálva

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Színészi végzettség

        Ez irányú szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság,

        Kiváló kommunikációs és beszédkészség,

        Jó színészi és improvizációs képességek,

        A feladat iránti elhivatottság és motiváció,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-26/502-553 ill. 06-30/411-4877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KO-színész , valamint a munkakör megnevezését: Férfi szereplő/ színész.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca -. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KO-színész, valamint a munkakör megnevezését: Férfi szereplő/ színész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.