Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum régészeti gyűjteményének gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása, a régészeti leletanyag restaurálásának felügyelete, a régészeti tárgyak kiállításokon való bemutatása. A múzeum gyűjtőterületén terepbejárások, helyszíni szemlék, régészeti feltárások és a régészeti megfigyelések végzése, ezekről a jelentések és dokumentációk elkészítése. A leletanyagok tudományos feldolgozása, publikálása. A Régészeti Gyűjteményben található kulturális javak gondozása gyűjteményi felelősként. Részvétel a régészethez kapcsolódó rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régész ,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        terepi régészeti munkálatokban szerzett jártasság

        B kategóriás jogosítvány

        a Tornyai János Múzeum régészeti gyűjtőterületéhez kapcsolódóan végzett terepi és/vagy múzeumi munka

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elkötelezettség,

        önálló, pontos, precíz munkavégzés,

        csapatban történő munkavégzésre való alkalmasság,

        terhelhetőség,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás annak megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2018-2 , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2018-2, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezési határideje 2018. április 20., benyújtásának feltétele a kért dokumentumok csatolása. A pályázatok a régészeti koordinátor szakmai véleményezése után kerülnek elbírálásra, a régészeti koordinátor és a múzeumigazgató a megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja. A kinevezésről a múzeumigazgató dönt. A pályázók elektronikus úton értesítést kapnak az eredményről. A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.