Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Könyvtár

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kálvin utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állománykarbantartás, gyarapítás, feldolgozás, ellenőrzés, selejtezés, nyilvántartások vezetése. Könyvtári rendezvények, klubfoglalkozások szervezése, lebonyolítása. Pályázatírás, munkaterv készítés, éves statisztika, beszámoló készítése. Alkalmanként olvasószolgálat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatikus könyvtáros szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű integrált könyvtári rendszerek ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        SZIKLA program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Idegennyelvtudás,

        Gyors, precíz önálló munkavégzés,

        Nagy teherbírás, megbízhatóság,

        Alkalmazkodó képessség az intézmény nyitva tartásához és programjaihoz ,

        Kiváló szintű kommunikáció készség, kreativítás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 53/360-075 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely címére történő megküldésével (2740 Abony, Kálvin utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely címére történő megküldésével (2740 Abony, Kálvin János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239/2018, valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.abony.hu - 2018. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.