Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Levéltári Főosztály Informatikai és Állományvédelmi Osztály

állományvédelmi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1067 , Eötvös utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állományvédelmi munkálatok ellátása (iratok tisztítása, javítása, csomagolása) - restaurátor munkájának segítése - részvétel az iratanyag digitalizálásra történő előkészítésében, ezzel kapcsolatos adminisztráció vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, vagy szakirányú restaurátori végzettség,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        levéltári vagy restaurátori területen szerzett tapasztalat

        jó kézügyesség, kreativitás

        számítógépes ismeret

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség, önállóság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat büntetlen előéletről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/4/Sz/2018 , valamint a munkakör megnevezését: állományvédelmi munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/4/Sz/2018, valamint a munkakör megnevezését: állományvédelmi munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár Főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.abtl.hu - 2018. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.