Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

délutáni portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Bisinger sétány 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Időbeosztása: 13.00 - 21.00 óráig. Portai szolgálat, portanapló vezetése, iskola zárása. Be- és kimenő forgalom, ki- és beszállított tárgyak figyelemmel kísérése. Az iskola működtetésével kapcsolatos eseti feladatokban való részvétel. Terembérlőkkel kapcsolatos eseti feladatok ellátása. Kézbesítői feladatok elvégzése hivatalok, posta, iskolák felé és amivel a felettese megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Győri állandó lakhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (9022 Győr, Bisinger sétány 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/M/417-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: délutáni portás.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/M/417-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: délutáni portás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.